Na počátku je farmář

Stále více a více kávových zrn a čajových lístků, které nakupujeme, pochází z udržitelných zdrojů. Jsme největším odběratelem kávy a čaje s certifikací UTZ na světě a přáli bychom si, aby se nakonec celý trh s kávou stal udržitelným. Ve snaze dosáhnout tohoto cíle proškolila Nadace DE - Douwe Egberts Foundation během posledních deseti let více než 60.000 pěstitelů kávy a čaje a pomohla jim osvojit si lepší pracovní postupy, zvýšit jejich zisky a být šetrnější k životnímu prostředí.

UTZ Certified

Tato nadace vznikla v roce 2002 pod názvem UTZ Kapeh (v jazyce starých Mayů „dobrá káva“) s cílem realizovat program udržitelného rozvoje v oblasti pěstování kávy. V roce 2007 se přejmenovala na UTZ Certified a svoji činnost rozšířila do oblasti pěstování kakaa, čaje, včetně rooibose, palmového oleje a bavlny. Nezávislí auditoři každý rok kontrolují/certifikují farmáře v daných oblastech, zda při pěstování dodržují principy správné zemědělské praxe, spravedlivých sociálních vztahů a ochrany životního prostředí. Tyto zásady jsou obsaženy v Kodexu chování UTZ a při jejich dodržování mají farmáři možnost získat vyšší cenu za své zboží.

Usilujeme o lepší životní prostředí

V zájmu neustálého zlepšování ochrany životního prostředí se v celém našem podnikání řídíme mezinárodně uznávanou normou ISO 14001, která specifikuje požadavky na Systém environmentálního řízení. To znamená, že spotřebujeme méně energií a vody, snižujeme množství odpadu na minimum a dbáme na optimální řešení obalových materiálů. Ve spolupráci s našimi partnery se zároveň snažíme zefektivnit přepravu našich výrobků a snížit tak emise CO2.

Příprava kávy a čaje z udržitelných zdrojů pomocí technologií s nízkou spotřebou energie

Součástí našich kávových systémů je energeticky úsporný pohotovostní režim, který dokáže snížit spotřebu energie až o 25%. Náš nejnovější systém Cafitesse je vybaven „chytrou“ funkcí Eko-mode.

 V naší nabídce naleznete stále se zvyšující počet certifikovaných výrobků obsahujících 100% kávy, čaje a kakaa z udržitelných zdrojů. Současně se snažíme o to, aby bylo při výrobě i našich ostatních výrobků, které certifikaci nemají, použito stále větší množství surovin z udržitelných zdrojů.

Více o našich technologiích